Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Eksperimentelt dark ambient prosjekt startet opp av Karsten Hamre.

For noen mennesker kan begrepet Arcane Art være ganske komplisert. Det er mer eller mindre delt i to separate deler. Mens den ene delen er basert på mer impulsive / improviserte handlinger som fører til ukontrollerbare instinkter skapende vesen, er den andre delen kontrollerbar.
Kunst representerer det universelle prinsippet om integrering, syntese og synergi. For å komme inn i kunstverket av hvem vi er, er det viktig å balansere de tilsynelatende paradokser, motsetninger, eller polaritet innenfor vår natur. Synergi er foreningen av to eller flere prinsipper, som til sammen kan skape en større helhet. Kunst er integrering av opposisjonen for å bli enda mer av hvem vi er. Den lyse og mørke av vår natur må innarbeides før vi fullt ut uttrykke hele av hvem vi er.

For den som oppnår balanse og integrering gjennom den kreative prosessen eller ved å arbeide med hendene, er det en dyp kjærlighet til en `s kreative uttrykk som er inspirert fra persepsjon og emosjonell innsikt. Dette er evnen til å balansere og blande motsetninger, yin / yang, for å være like mottakelige og selvsikker. Dette er den alkymistiske prosessen med sammenslåing brann (åndelig) og vann (følelser) som gjør et nytt element, damp (mental og åndelig kreativitet med lidenskap).

Når en person blir trukket mot kunst er det en indikasjon på et ønske om å manifestere kunstnerisk kreativitet, kunstnerisk håndtering av dualitet, polaritet og ønsket om å skape noe nytt i blandeprosessen, og dermed blir «Arcane Art.»

Se også: Penitent, Dense Vision Shrine, Defraktor, Karsten Hamre

Kilder

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙