Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Daniel Aadnesen (1877-1948)

Etablert/født: 1877

Daniel Aadnesen var en musiker, dirigent og komponist fra Karmøy.

Daniel Aadnesen ble født i 1877 på garden Høines i Skudenes. Han var odelsgutt. Familien drev jordbruk og fiske, og hadde eget sjøhus til sildefiske ogsildesalting om vinteren.

Aadnesen fikk med tiden mange verv. Han ble medlem av styret i Skudenes og Åkra sparebank 1927, formann i bankensforstander- skap 1929 – 48, og var i tillegg medlem i flere kommunale nemnder. Fra 1914 satt han i kommunestyret og formannskapet for partiet Venstre. I årene 1932 - 40 var han ordfører iSkudenes herredskommune. Da Nasjonal Samlingstiftet 1933, advarte han mot NS og nazismen. ”Det bærer diktaturet i seg, ” sa han.
Aadnesen var medlem av Skudeneshavn Musikkkorps 1906 - 1911. Senere ble han dirigent for Skudenes guttemusikkorps 1919 - 1929. Da korpsets medlemmer med tiden ble voksne, og rekrutteringen ikke var god, ble han dirigent for det som nå ble Skudeneshavn Musikkorps 1930 - 1940.
Etter tyskernes invasjon i 1940 ble korpset nedlagt, og instrumentene lagt bort på loftet i meieribygningen. Aadnesen var redd korpset kunne bli brukt i nazismens tjeneste. Samtidig la han og de øvrige medlemmene i Skudenes herredstyret ned sine verv.

Aadnesen komponerte flere melodier, de fleste til tekster av lokale diktere. Han laget melodien til den første Skudenessangen med tekst av Hans Hillesland. Aadnesen var dirigent for mannskoret ”Havdur” 1911-1948. På 25-års jubileumsfest for ”Havdur” i 1936 ble Aadnesen tildelt kongensfortjenestemedalje i sølv for arbeidet med sang og musikk, både på lokalt og regionale plan. FraMannskoret ”Havdur” fikk han ved samme anledning et gullur. Aadnesen døde i 1948.

(tekst henet fra Korpsbevegelsen i Skudenes -Daniel Magnus Høynes)

Bildegalleri

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙