Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Mannkor (noen ganger kvartett) basert i Stavanger. De var kjent som noen morgenfugler, og startet opp sent på 1870-tallet.

David Davidsen Grødem var en sjeldent god tenorsanger som var aktiv i Bethania koret i Stavanger. Gjennom dette startet han opp sin egen kvartett.

Den besto ellers av skredder Richard Imsland (1. tenor), Johan Pedersen og Andreas Larsson ( 2. tenor), Lars Askeland og smed Seim (1.bass), Ole Knoph, skomaker Ingebretsen og skredder Thomassen (2.bass). Det ble beskrvet i avisen Stavangeren som en kvarttet , så de opptrådte nok som dette til å begynne med, for å så utvikle seg til et kor.

Koret opptrådte i kirkesammenhenger som bryllup og begravelser. På repetoaret hadde de viser og salmer som «Jert hus skal I bygge».

Hver søndag møttes kvartetten på Nytorvet, hvor de så gikk tur til Ramsvik. Gruppen satt på skrenten ved Gandsfjorden. De sang gjennom hele turen, til returen ved Bethanias morgenandakt.

Kvartetten ble beskrevet som å være «tidlig på leveren». En nyttårsmorgen sto de ved Lars Oftedals vindu kl 5 for å gi ham noen muntre toner. Responsen de fikk fra presten var «Dokker va tidlige i dag».

Davidsens kvartett opptrådte sammen med Bethaniakoret ved store pinsemøter.De opptrådte også ved åpningen av Ryfylke fellesforening

Kvartetten ble oppløst da Davidsen emigrerte til Amerika. Her var han aktiv som sjømann og seilmaker. Han var svært musikalsk, men hadde ikke de største instrumentkunnskapene. Davidsen brukte salmodikon som akkompagnement til sangen.

Kilder

Stavangeren

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙