Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Tre unge gentlemen i kokkeklær ankommer Deres spisebord. Kokkene deler så ærverdig ut en medbrakt meny. I denne kan De velge blant de deiligste musikalske godbiter.

Menyen er proppende full av slagere populærmusikken har gitt oss fra 1950-tallet og frem til i dag. Når De har funnet Deres favoritt, griper kokkene til sine instrumenter og stemmer i for full hals. Instrumentene er da kontrabass, trekkspill og gitar.

Morokokkene har tre menykart. En forrett-, en for hovedrett- og en for dessertmeny. Det er lagt opp til en viss stigning i intensiteten i de ulike menyene, slik at kvelden blir mer og mer livlig jo nærmere kveldsnytt man kommer. Skulle det oppstå uventa momenter i det øvrige programmet for kvelden, vil Morokokkene raskt kunne omstille seg siden de bærer med seg alle instrumenter og utstyr.

Kokkene er:

Ove Storland

Ståle Strømsvold

Christian Eriksen

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙