Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Hans Jørgensen var kirkeorganist i Stavanger fra 1662-3.

Det vites ikke mye om Hans Jørgensen, men han skal ha vært en del mer aktiv en forgjengeren Ludolphus Wilckens, I 1663 står det oppført at Jørgensen sto for orgelverket og musikkledsagelse til Kingos salmeskatt.

Noe av det første Hans gjorde i sitt virke, var å gå til sak mot trompetistene Samuel og Kristoffer for å ha spilt i bryllup. De mente å ha papirer for å gjøre dette, men Jørgensen mente gasjen som organist var så liten at han hadde enerett til å spille ved slike tilstelninger i distriktet. De to musikantene sto på sitt, siden de for det meste underholdte ved gangen til og fra kirken. Men de tilbød Jørgensen en tredjedel når de spilte i bryllupshuset.

Kilder

Boka En samling lokalhistoriske artikler om Stavangerdistriktet opp gjennom tidene-Sverre Hodne

Festskrift ved Stavanger kantor- og organistlags 50 års jubileum