Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Jonas Dahl (1849 - 1919)

Etablert/født: 1849

Jonas Anton Dahl var en prest, forfatter og salmedikter, født i Stavanger i august 1849 og døde i Oslo i mars 1919.

Jonas Dahls foreldre var kjøpmann Johan Henrik Dahl og Lovise Christine Henriette, f. Gedde. Han var barndomsvenn og klassekamerat med Alexander L. Kielland. I 1865 flyttet han til Kristiania sammen med foreldrene og begynte å studere teologi. I 1872 ble han cand.theol. og året etter, 4. juli 1873, giftet han seg med Julie Marie Fasmer. Hun var fra Alvøen og var to år eldre enn han.

Det første kallet fikk Jonas Dahl i Vår Frue kirke i Trondheim, hvor han var fra 1873 til 1876. Her ble sønnen Alf Fasmer Dahl født i 1874. De neste fire årene var han sjømannsprest i Nederland, men i 1880 ble han kallskapellan på Kongsberg. I 1885 kom han tilbake til Stavanger og ble residerende kapellan i St. Petri kirke, en stilling han hadde til han i 1898 kom til Stavanger domkirke. Fra 1907 til han døde i 1919 var han sokneprest i Ullern kirke (Oslo, den gang Aker), en kirke som var ganske ny da han kom dit og som har plass til 800 personer.

Jonas Dahl er kjent som forfatter og salmedikter. I ettertiden huskes han nok mest for sine salmer, 23 av hans salmer kom med i Landstads reviderte salmebok, men i Norsk Salmebok finner vi bare tre, de to første av disse har melodi av hans sønn Alf Fasmer Dahl:

68 Nå vandrer fra hver en verdens krok
248 Om salighet vi synger
703 Guds Sønn steg ned å tjene
I Norsk salmebok 2013 ble to av hans salmer tatt med.

Noen andre av hans sangtekster er

Det er godt å nynne på (Sangboken nr. 64)
Hvor deilig når tårnhøye bølgene går (Sangboken nr. 263)
Det blåner vide om Norges kyst (Sangboken nr. 664)
Hold fast hva du har (Sangboken nr. 711)
Hvor er den kraft å finne (Sangboken nr. 713)
Vi samles glad, Guds unge folk (Sangboken nr. 751)
Takk for denne stille stund (Sangboken nr. 890)
Han ga ut to salmesamlinger. Orgeltoner kom ut i 1901, og Bidrag til et Norsk Salmeverk kom i 1910 og var ment å være et tillegg som kunne brukes i kirken ved siden av Landstads salmebok. På denne tiden var han sokneprest i Ullern, og boken ble brukt der i en årrekke. Knut Hamsun mente at Jonas Dahl burde stå for revisjonen av Landstads salmebok, men den oppgaven fikk i stedet Gustav Jensen.

Olaf Paulus komponerte «Vestanveir» og «Finnshaugen» til tekster av Jonas Dahl.

Det ser ut til at disse to samarbeidet godt i den tiden de begge oppholdt seg i Stavanger. Kanskje ikke så rart siden Dahl var residerende kapellan i St. Petri kirke fra 1885, og her var han altså i 1890 da Olaf Paulus ble tilsatt som organist i domkirken.