Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Olaf Paulus Olsen var domorganist, komponist, dirigent, kirkeorgelbygger – og organisator av musikklivet i Stavanger rundt år 1900, etter det hadde gjennomgått en krise på 1800-tallet.

Olaf Paulus ble født i Kristiania 25. januar i året 1859. Foreldrene stammet fra Vest-Agder, nærmere bestemt Flekkefjordsområdet.

Litt om studier og utdanning:
Olaf Paulus startet sin yrkeskarriere som rørlegger i farens forretning. Men han hadde sterke musikalske interesser og anlegg så etter en stund begynte han å studere musikk. I Christiania gikk han og fikk undervisning hos Chr. Cappelen og Johan Svendsen. Deretter dro han til Leipzig for å studere ved musikk-konservatoriet der. Han oppholdt seg i Leipzig i årene 1886-1890. I Studietiden begynte han å komponere sanger. Vuggevise var en av de første han skrev. det ble etter hvert musikk til flere romanser til tekster av Aasmund Olavsson Vinje, Vilhelm Krag og Theodor Caspari.

Tiden som domorganist i Stavanger, 1890-1912:
Etter at studiene var avsluttet ble Olaf Paulus i 1890 tilsatt som organist i Stavanger domkirke. Denne stillingen hadde han i 22 år til han døde i Stavanger 29. juni 1912, 53 år gammel.

Han var en drivende kraft i Stavangers musikkliv i tiden rundt forrige århundreskifte. Han foretok bl.a. omorganisering av byens musikalske selskap i 1895. Paulus virket som kor- og orkesterleder , samt komponerte kantater, korverker og sanger,

12. februar 1891 stiftet Olaf Paulus Stavanger kommunekorps, noe av det første han satte i gang med i Stavanger. Det han gjennomførte var en «ordning af et kommunekorps for Stavanger by på basis af det i repræsentskabet bevilgede beløb kr. 1.000 og brændevinsbolagets før tilbudte kr. 400, tilsammen kr 1.400 pr. aar.»

Korpset forpliktet seg til etter den «ordning» han etablerte, å spille ved alle kirkelige høytidsdager, hver 17. mai «ved børnetoget og de voxnes tog, og hver anden søndag og onsdag om aftenene i sommermaanerne, vaar veiret tillader det» dessuten fikk korpset det eksklusive verv å spille «til fester for ansatte af kommunen» mot en godtgjørelse av 1 krone timen pr. mann, og 2 kroner for instruktøren.

Olaf Paulus komponerte «Vestanveir» og «Finnshaugen» til tekster av Jonas Dahl. Begge disse korverkene gjorde Olaf Paulus til banebrytende verk innen den tids mannskorsang med sitt dramatiske, bevegelige tonebilde og sin naturlige, flytende melodiske form. «Vestanveir» er blitt sunget en mengde ganger opp gjennom årene. Det sies at det er noe udødelig ved den. Theodor Dahl skriver i «Byen og Menneskene» den vil lye lenge i Stavanger – – og i den vil Jonas Dahl og komponisten leve. Teksten er steget av natursynerne her – – og melodien har brus av hav og naturtonene.

Olaf Paulus og – «gamle hensyknede musikkselskaber»:

I 1892 feiret Det Norske Misjonsselskap sitt 50-års jubileum. I den anledning komponerte Olaf Paulus en kantate for blandet kor og soli. Kantanten ble kjent vidt omkring. Olaf Paulus ble en sentral skikkelse i Stavangers musikkliv. Det står i en omtale av ham i «Norsk Biografisk Leksikon», bind 10 at:

Han blåste nytt liv i gamle hensyknede musikkselskapr og skapte nye. der stod et friskt vær om ham.

Stavanger orkesterforening var et av disse «hensyknede musikkselskaper». Vi vet ellers at han drev sin egen musikkforretning og et pianolager i tilknytning til forretningen. Han var også disponent for en liten orgelfabrikk på Sandnes som produserte mindre kirkeorgler. Olaf Paulus har altså komponert melodioen til Stavanger-sangen, den er vakker og annerledes, og nettopp disse kvalitene var kanskje Olaf Paulus’ varemerke.

Paulus var ellers engasjert i Stavanger Musikerforening.I 1902 ble han innbudt til konsertturne i Amerika, der han dirigerte verker både av seg selv og Edvard Grieg, bl.a Minneapolis og St. Paul.

Olaf Paulus sin bortgang var et stort tap for Stavanger sitt musikkliv. Her er hans nekrolog fra Aftenposten:

Stavanger 29de juni
Den landskjendte komponist Olaf Paulus er i formiddag afgaaet ved døden i en alder af 53 aar. Han har i nogen tid lidt af svagt hjerte, og dette blev aarsag til hans død. Han faldt død om, medens han stod i en telefonsamtale.

Olaf Paulus var fra begyndelsen af ingeniør og ofrede sig først senere for musikken. Han har været den bærende kraft inden Stavangers musikliv. Han var ansat som dirigent for orkesterforeningen her og har opprettet et kommunalt orkester. I en lang aarrække har han været organist ved Stavanger domkirke, en stilling han fyldte til alles anerkjendelse.

«Vestlandet» skriver om ham, at han var en kunstner, som ikke fik udfolde sig helt og frit. Mange omstændigheder, ogsaa hans lange og lidelsesfulde sykdom, har hindret ham i at kaste sig over sit arbeide og sit livs opgave med en mands fulde kraft og glæde. Derfor bliver alle de vakre, fine ting, som vi har fra hans haand, alligevel kun en glimtvis aabenbaring af hans betydelige begavelse, men dog nok til at give ham plads i norsk musikliv, mere fremskudt og anerkjendt i fremtiden end hidtil. Hans plads i byens musikliv vil blive vanskelig at udfylde. Han omfattes i Stavanger med kjærlighed og interesse, skjønt indflyttet. Han er død, som har skjænket os Stavangersangen. Han har i musik malet Jæderens stemning i «Vestanveir» og «Finshaugen», som bare den kan gjøre det, der har brudt sig helt ind i naturen her.

Olaf Paulus var far til pianist , kapellmester og motstandsmann Olaf Eugen.

Opplev musikken

Youtube

Bildegalleri

Lenker

”Rygjafylkets fjell og dype fjord” Melodi Olaf Paulus Tekst Salve A.Haugland Sang: Stavanger Handelsstands Sangforening. Jan Viig (dirigent)