Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Karl Svensen var en musiker, kantor, komponist , pedagog og korleder fra Christiania. Han fikk stilling som organist i St. Petri kirken i 1887, og overtok som domorganist etter Olaf Paulus i 1912.

Karl Svensen studerte fiolinspill under Gudbrand Bøhn. Orgel om musikkteori studerte han under Erik Hoff og Ludvig Mathias Lindeman. Han studerte med Gande og Hartmann i København, før ferden gikk til Berlin.

Etter å ha vendt tilbake til Norge, tok Svensen organistjobber i Fredrikstad og Porsgrunn, før han i 1887 fikk stilling i St. Petri kirken i Stavanger. Etter Olaf Paulus’ død i 1912 gikk han over til Domkirken. Her ble Karl til 1930, da han måtte søke avskjed grunnet sykdom.

Karl Svensen viste stor verdi utøver, komponist, musikkpedagog og korleder. Han lagde flere sanger for mannskor og blandakor. Disse ble svært populære grunnet lettflytende melodi og naturlig, vakker stemmeføring.

Svensen komponerte operaen «Alhambra», og kantaten «Gloria in excelsis Deo», trolig skrevet i gjenopprettingen av Stavanger bispestol i 1925. Ble også fremført 1929 i Oslo av Landskoret og Filharmonien under ledelse av Arild Sandvold, samt i Wien, til åpenbart stor suksess.

Karls Svensens komposisjoner bar preg av ren stil, sikker form og rik melodikk.Han satte melodi til flere av Eugen Casparis viser og operetter.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙