Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Kreativ Kommando var en ressursgruppe bestående av kulturarbeidere fra flere kommuner i Rogaland. Målet var å være en bærekraft for distriktets musikkmiljø.

Medlemmene av Kreativ Kommando var klar over det meste som rørte seg innen musikkmiljøene i Rogaland. Dette var folk med stor kompetanse.. De kjente konsertarrangørene, og visste hvordan en konsert skulle arrangeres. De hadde daglig kontakt med unge musikere.

Kreativ Kommando beskrev seg som en kulturpolitisk pressegruppe. De skulle være «avkodingssentralen» som fikk utøvende musikere og kulturbyråkrater til å kommunisere med hverandre.

Ressursgruppen var aktive som rådgivere for unge band, noe som til viss grad satte en kvalitetssikring. De sørget også for billig leie av utstyr, arrangerte kurs og støttet opp om hverandre.

Gjennom Kreativ Kommando ble Musikkens Dag stiftet i Stavanger og Oslo.

Noen av kulturarbeiderne som var medlem av Kreativ Kommando.
Dag Steinar Våge (RUF)
Knut Erik Reinsnos (Rock M)
Øystein Eldøy (rockeleder i Sola kommune)
Tom Mortensen (Teipen Media)
Steinar Andreassen (daglig leder i Kulturmøllå)
Trond Haugen (Zonen/Ung-Vox)
John Ingvar Skåtøy
Ingrid Milde (Opplysningskontoret for band)

Kilder

Stavanger Aftenblad

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙