Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Ludvig Sverre Forwald var organist, kantor, komponist, musikkpedagog og dirigent basert i Stavanger.

Ludvig Sverre Forwald ble beskrevet som å være mystisk og litt tilbakeholden. Han ble født 1813 i Danmark, utenfor ekteskap, men av adelig slekt. Forwald studerte orgel og musikkteori i Bergen (hvor han også vokste opp) under Ferdinand Vogel. Han ble cand theol i 1840. Etter et lite opphold i Mandal, fikk Ludvig stilling som organist i Stavanger. Her fikk han blant annet i oppgave å innføre den nyere tids sangidealer i gudstjenestene.

Forwald hadde ellers et omfattende virke som kordirigent og pedagog. Han tilbydde undervisning i koralsang for «alle og enhver», men da helst kirkesangere, lærere og barn, samt gitar og pianospill. Ludvig spilte flere andre instrumenter , som fiolin og bratsj. Ellers virket han som lærer i språk (tysk, engelsk) og religion. Han var også pianostemmer.

Ludvig Forwald markerte seg som komponist. Han skal blant annet ha laget en melodi til Henrik Wergelands "Vi ere en nasjon vi med" Det er blandede kilder om L.S Forwald skal ha vært en veldig dyktig musiker eller ikke. Noen skal ha sagt at han ikke var en virtuos på orgelet. Dermed ble han dessverre litt utestående fra det utvidede musikklivet i Stavanger og resten av Norge.Andre sier Ludvig Forwald var en svært kompetent musiker, og alle skulle bli minnet som dette.Sønnene Ludvig Von Moltke og Rudolph Magnus Forwald. utviklet særegne musikalske talenter.Han var dog med i orkestre, som bratsjist i Stavanger Musikalske Selskab.

Mange unger i Stavanger fikk høre «Spis opp maten, slik du kan bli stor og sterk som en Forwald». Dette var et henspill rettet mot Ludvig Sverre Forwalds spinkle fysikk. Før han døde i 1889, ble det fastslått at han var ektefødt sønn av Grev Adam Gotlob Ferdinand Moltke og Komtesse Ida Birgitta Raben. Ludvig Sverre Forwald testamenterte sine komposisjoner mellom Stavangers fire kirker.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙