Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Marton Laksesvela er en felespiller fra Bjerkreim

Marton Laksesvela er i dag forpakter på Heimgard Rysstad. Som dyktig spelemann er han fiolinist i gruppa Knut Heddis Minne. Denne ble dannet i 1998 , da Laksesvela var musikklærer ved Valle videregående skule. Han har også spilt med Vibå Spelemannslag.

Laksesvela lærte direkte av Ivar Fuglestad.Han er velskolert i slåtter fra både Bjerkreim og Setesdal.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙