Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

O. Thonning Olsen

Etablert/født: 1899

Olaus Thonning Olsen var en musiker, dirigent og komponist fra Stavanger. Han var en sentral skikkelse innen byens amatørmusikkliv.

O. Thonning Olsen var arvelig begavet, da både faren og andre nære slektninger var svært musikalsk begavet. Med god gehør for sang og musikk, fikk flere sangkor nytte av ham som dirigent.

Først ut var Postkoret, så Kolonihagekoret osv. Thonning Olsen ledet sangforeningen Norden i hele 20 år. Han verdsatte hvordan korene skapte feststemning og inspirasjon med sine arbeidersanger. Han dirigerte felleskor ved landslagsstevner ved flere anledninger, samt musikkorps ved distriktstevner. Arbeidslysten var ustanselig.

Thonning Olsen var aktiv korpsmusikant som ung, og så hvordan musikkorpsene ville få stor betydning. Han var med fra starten i Samvirkede musikkorps som styremedlem og dirigent. Disse vervene tok han på seg med uselvisk iver og dyktighet. Dessverre måtte han trekke seg tilbake rundt 1954 av helsemessige årsaker. Men den gedigne kjærligheten til sang, musikk, arbeiderbevegelsen og fagorganisasjoner, gav ham krefter.
Han ledet også på et tidspunkt et eget millitærkorps.

Etter hvert som dyktigheten til korpsene steg, satte det større krav til Thonning Olsens evner som dirigent. Da tydde han til nye sider av sitt talent, og satte i gang med å lage egne arrangementer av utallige musikkstykker. Han begynte også å komponere selv, siden det ikke var så mange arbeidersanger eller marsjer. Det første selvlagde verket var «Framlagsmarsjen» til tekst av Eyvin Dahl. Flere av sangene/marsjene han senere laget til Sam. Musikkorps, gikk videre til å bli spilt av korps over hele landet.

Til det norske Arbeiderpartis 60 årsjubileum laget Thonning Olsen musikken til en sang etter Arne Paasche Aasens prolog- arrangert for et stort kor Den ble senere tatt i flittig bruk av Rogaland Arbeidersangerforbund. Han laget ellers til sangprogrammer for fagorganisasjoner, og ledet dem i allsang.

O. Thonning Olsen hadde en positiv innvirkning på Stavangers musikkliv, og det er uvisst hvordan det kunne blitt om han hadde viet seg til dette på fulltid. Sønnen Sverre fulgte i hans fotspor.

Bildegalleri

Kilder

Rogalands Avis