Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Olaf Eugen Paulus(1898 - 1945)

Etablert/født: 1898

Olaf Eugen Paulus var en pianist/kapellmester fra Stavanger.

Olaf Eugen Paulus ble født 7.November 1898 i Stavanger. Hans foreldre var Olaf Paulus og Dagny Nitter. Faren var en anerkjent komponist, mens moren underviste i musikk. Ergo var det naturlig at han utviklet musikalske talenter. Etter grunnskolen, studerte Olaf Eugen musikk i Oslo, København og til slutt Leipzig-akkurat som sin far.

Paulus ble pianist, sanglærer og dirigent. Sin første jobb ble på S/S Bergensfjord som bandleder. Deretter deltok han på flere turer med S/S Stella Polaris. I 1935 giftet han seg med danske Elsbeth Beugger i morens hjemby, Dale. Her ble de boende i noen år. Senere flyttet de til Stavanger, der han ledet et mannskor. Under denne tiden brøt andre verdenskrig ut.

Olaf Eugen Paulus tjente i Luftforsvaret, og ble tidlig medlem av Stavangers motstandsbevegelse. Han hadde en radio, spredte nyheter og deltok på etterretningsoperasjoner. Nevøen Odd Friis Paulus, som holdt til i Sauda, sendte ham beskrivelser og fotografier fra tyske militærposisjoner. Dette ble oppdaget av Gestapo , og Paulus ble arrestert 12 November 1942.

Paulus satt noen måneder ved Lagårdsveien i Stavanger, før han ble sendt til Grini 20 januar 1943. 30. september dette året ble han deportert til Frankrike under førerdirektivet Nacht und Nebel («natt og tåke»), en ordning som skulle få politiske aktivister til å «forsvinne» i konsentrasjonsleirer. Her måtte de utføre hardt straffarbeid, med minimale rasjoner. Når leiren ble evakuert i 1944, ble de overlevende overført til Dachau. Deretter ble de sendt til Mauthausen i Østerrike, før ferden endte i Melk. Her døde Olaf Eugen Paulus 13 januar 1945, noen måneder før krigen tok slutt. Han ble 47 år gammel. Hans navn står på en minnestøtte over krigsofre ved kirken i Dale.

Bildegalleri