Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Oscar Skarsgård jobbet som flere ting i Haugesund, fra bokbinder til kinovakt og betjent ved Haugesund Børs. Men skriving lå hans hjerte nærmest . Det ble flere revyer, viser og dikt.

Oscar Skarsgård ble brukt hyppig festskribent Han skrev revyene “Piggtråden” (1910), “Fiskerne” (1920), “Sildarips” og “Sild og dill”. Her var det flere viser. Sammen med skuespiller og sanger Richard Stange ble Skarsgaard sett på både som en fryktet og elsket duo av Haugesunds befolkning.

Oscar Skarsgård var kjent for sitt satiriske blad “Klodsmajoren” , som kunne bli meget kontroversielt. I 1918 kom han ut med viseboka “Klodsmajorens viser og vers” .

Kilder

Kim va det?- Tor Inge Vormedal

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙