Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Othar Toresen var en sanger og skuespiller , født i Haugesund oppvokst i Stavanger, som døde i ung alder.

Othar Toresen hadde fått sangundervisning, med et toårs opphold i utlandet. Han var sett på som svært lovende, og spådde en lysende fremtid.

I 1914 fremførte Othar Toresen sammen med skuespiller Peter Sigurth og hans kone tre forestillinger på en dag i Bondeungdomslagets festsal i Stavanger. Dette skal aldri har blitt gjort tidligere i Norge

Othar var sønn av overrettssakfører Thoresen i Stavanger.

Othar Toresen døde av dobbel lungebetennelse ved Stavanger sykehus i 1917, 28 år gammel.Hans brødre, Arne og Sverre, var også skuespillere.

Kilder

Stavanger Aftenblad

1ste Mai

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙