Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Cellist , dirigent og komponist Petr Daniel Cejka , opprinnelig fra Tsjekkoslovakia, hadde stor betydning for Rogalands musikkliv.

Petr Cejka kom til Stavanger i 1968, hvor han de første årene var solo-cellist i Stavanger Symfoniorkester. I tillegg til sine oppgaver her, komponerte og arrangerte han flere verk, som fremdeles er i bruk i dag.

Cejka ved flere anledninger som symfoniorkesterets dirigent. Han hadde samme oppgaver ved Sandnes orkesterforening og Rogaland Teater.

I 1974 startet Petr Cejka Stavanger symfonikor, slik at orkesteret kunne utvide repertoaret. Han var leder for koret frem til 1992. Han skaffet dem i disse årene stor kunnskap, og arrangerte flere utenlandsturer.

Cejka så et behov for voksne amatørmusikere, og startet derfor Stavanger Amatørsymfoniorkester i 1980, som han ledet i flere år. Samme år ble Petr Cejka tildelt Stavanger Aftenblads kulturpris.

Petr Cejka gikk av med pensjon som orkestermusiker i 2006. Han døde i 2017, 77 år gammel. Cejka ble husket som en beskjeden person , med musikalske evner og engasjement som overgikk alle forventninger.

Kilder

Stavanger Aftenblad

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙