Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Peter Lauritz Stavnem (noen plasser er navnet skrevet som Peder) brant for ungdomsteateret Iduns Julekomedie både under og etter sin tid som lærer ved Kongsgård .Her var han instruktør, musikalsk leder med mer.

Peter Lauritz var sønn av Tønnes Stavnem, som var lærer ved Kongsgård. Peter var elev ved samme skole 1889-92, og ble under denne tiden skuespiller/instruktør ved Iduns julekomedie.

Etter en del år utenbys, med utdanning og jobb, vendte Stavnem tilbake til hjembyen da han var 37 år gammel. Her fikk han stilling ved, nettopp, Kongsgård.

P. L Stavnem underviste i flere språk og sang. Musikken og scenekunsten hadde alltid vært en stor lidenskap hos ham.
I tillegg til sitt store engasjement for Iduns Julekomedie, var Stavnem teater/musikk-kritiker i lokalpressen.

Etter Stavnem i 1913 tok instruksjonen ved Iduns julekomedie, brakte han med seg en barnslig entusiasme som smittet over på elevene. Han var en dyktig pianist, arrangerte musikken til stykkene.

Peter flyttet til Oslo i 1922,så til Larvik i 1927., men vendte hvert år tilbake til Stavanger ved juletider for å ha instruksjonen ved skolens teateroppsetning. Odd Rasmussen (senere Resser), ble utvevnt som instruktørassistens. Hans Koch hadde dette ansvaret de tre første årene, men forble ukreditert Han satte i gang forarbeide, mens Stavnem tok finpussen. Fra 1930 tok Rasmussen hovedansvaret. De første årene fortsatte Odd i sin læremesters ånd, før han følte det var tid for å komme med friske pust

Noen mente at det var urettferdig at Stavnems navn helst ble forbundet med teater og musikk, siden han hadde vel så store interesser for litteratur og kunst. Han fikk blant annet kongens fortjenestemedalje i gull i 1910 for sin avhandling om Mauritz Hansen. Stavnem hadde også stor interesse for Alexander Kielland.

Bildegalleri

Kilder

Stavanger Aftenblad

Iduns Julekomedie Ung teaterglede i 125 år - Jørgen Jørgensn

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙