Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Tannlege Odd Resser (født Rasmussen) var en av drivkreftene bak ungdomsteateret Iduns Julekomedie fra 1917 til 1937, som skuespiller, instruktør og noen ganger sanger.

Da kjent som Odd Rasmussen, var han en del av Idun Julekomedies storhetstid sammen med folk som Leiv Isaksen, Ola Aanestad, Gunnar Salvesen, Cornelius Øvregaard med flere.

Etter Iduns ildsjel P. L Stavnem forlot Stavanger, beholdt han rollen som instruktør. Men han la grovarbeidet over på Odd Resser. Hans Koch var Stavnems assistent de tre første årene, men fikk ikke kreditt for dette.

Resser var på dette tidspunktet godt kjent som scenekunstner og humorist i byen. Etter Stavnems død, overtok han fullt ansvar. Odd fulgte sin mentors linje de første årene, men følte etter hvert en trang til å friske ting opp. Dette ble godt motatt. Resser var også en tid del av Stavangers Faste Scene.

Da Resser hadde fullført Tannelegehøgskolen i 1925, flyttet han til Stord for å etablere seg der . Men han fulgte med på kulturutviklingen i hjembyen, og beholdt sitt ansvar for Julekomedien i flere år til.

I 1927 skulle Resser spille rollen som Søren Holt i Maktå på Straen. Men da hjernen bak det hele , Leiv Isaksen, ble syk ble det til at han tok rollen som Pitter Lea. Karakteren Holt ble overlatt til Gunnar Salvesen, som og tok instruksjonen. Resser hadde denne rollen i noen år fremover.Men han hadde rollen som Søren Holt en gang, da Gunnar Eide spilte Pitter.

Odd Resser betydde også mye for kulturlivet i Stord, ikke minst amatørteateret.

Kilder

Stavanger Aftenblad

Iduns Julekomedie Ung teaterglede i 125 år - Jørgen Jørgensn