Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Rønnaug Bakke er en mezzosopran fra Kristiansand, som nå er daglig studiekoordinator ved Institutt for musikk og dans,UiS.

Rønnaug Bakke er utdannet som sanger ved Høgskolen i Stavanger (nå UiS). Hun har en utstrakt konsertvirksomhet. Hun har gjennom flere år vært mye engasjert som solist i distriktet, og har sunget med bl.a. Stavanger Symfoniorkester, Sandnes Symfoniorkester og Stavanger Barokk. Av nyere prosjekter kan nevnes Monteverdis Marienvesper med Stavanger Barokk. Hun var også altsolist med Sandnes Symfoniorkester i Bachs juleoratorium desember -12 og i Händels «Utrecht te deum» høsten 2013. I mai 2013 ledet hun et konsertprosjekt sammen med arrangør Tor Mathisrud kalt «Salmer fra kjøkkenet», som fikk overstrømmende respons fra publikum. «Salmer fra kjøkkenet» ble til i et samarbeid med Stavanger Symfoniorkester og Kitchen Orchestra. Bittelille julaften i 2013 hadde hun to konserter i Bispekapellet kalt «Julesalmer fra kjøkkenet»

Utgivelser

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙