Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Senex er et sangkor med orkester for sang glade voksne, med røtter tilbake til 1979.

Koret ble etablert som et TenSing kor under navnet "Rock". Koret hadde den gang sine røtter blant ungdom i Kvernevik, og etter mange kjekke år gikk koret over i historien på slutten av 80-tallet.

Etterhvert ønsket noen av de tidligere medlemmene i Rock å ta opp igjen gamle kunster, og etablerte voksenkoret Senex i 1990. På denne måten kunne man markere røttene fra TenSing-tiden, men likevel være et kor for voksne.

Musikkanlegget fra TenSing-tiden ble overtatt og videreført til Senex og har gjennom iherdig dugnad og innsats fra enkeltpersoner blitt bygget opp til et meget moderne og stort anlegg, og leies ofte ut til andre arrangementer. Da under navnet ROCK PA.

Senex er et blandakor m/orkester som består av rundt 30 personer. Aldersgrensen er 20 år og det stilles krav til sangferdigheter gjennom opptaksprøve. Koret øver 3 timer hver mandag i Kvernevik og repertoaret inneholder rock, pop og gospel .

Senex synger på rundt 5 arrangementer hvert år, og har selv arrangert større konserter hvor de korer for kjente artister. Så langt har koret sunget med Jørn Hoel, Rita Eriksen og Vidar Johnsen i Sunde kirke. Kirken tar rundt 600 mennesker og hver konsert har hatt har vært utsolgt.

Bandmedlemmer:
Trommer: Svein Ove Sivertsen, Bass: Håkon Meling, Gitar: Stian Karlsen, Keyboard: Torbjørn Solum, Perkusjon: Frode Bråtveit

Utgivelser

Lenker

Kilder

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙