Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Sigvard Indrehus var en sanger,lærer, dirigent og korleder født i Bremanger,oppvokst på Randaberg, bosatt i voksen alder på Sandnes.

Han var sønn av Ola og Anne (f. Ytrehus) Indrehus, som bosatte seg på Randaberg. Sigvard flyttet senere Sandnes, der han ble kjent som sanger. Etter lærereksamen ved Volda i 1913, var han lærer ved folkeskolen i Høyland i en tiårsperiode.

Fra 1917 tok Indrehus ledelsen i koret Sandneskameratene, der han var den selvskrevne solist. I 1923 gjennomgikk han statens sangkurs for lærere, og ble samme år ansatt som lærer ved folkeskolen i Sandnes, hvor han ble i 36 år.

Den musikalsk begavede Sigvard hadde en lyrisk –dramatisk tenor av sjelden fin kvalitet. I løpet av 1930 hadde Sandneskameratene spilt inn 14 plater, hvorav han var solist på 6. I sitt mest aktive år var han med på 70 opptredener , enten med koret eller som solist. Dette var imponerende med tanke på at han hadde full stilling som lærer. Under hans ledelse var det ingen utenomsnakking eller røykepauser under øvelsene. Om noen sang feil, fikk de klar beskjed om det, uten at sure miner oppsto. Gjennom intenst arbeid var de alle sangbrødre.

.I stumfilmens dager opptrådte Indrehus under 87 forestillinger i kinosaler. Han hadde ellers blant annet solo-oppgaver ved 34 oratorier. I 20 år sang han julen inn ved Sandnes sykehus. I 37 år var han organist ved Dale sykehus. Han sang overalt i Norge, til stor anerkjennelse.

Bergens ordfører uttalte ved det Vestlandske sangstevnet i 1937: « Det er Sandneskameratene og Indrehus, Oftedølene ( Se: Sven, Thorvald, Finn Audun) gjennom generasjoner og Arneson med «musikken» som har gjort Sandnes kjent i tonenes verden.»

I 1959 trakk Indrehus seg tilbake som leder av koret .Fem år tidligere hadde han blitt utnevnt til æresmedlem . Han fikk i 1952 Norges Landssangerforbunds største utmerkelse for sin innsats i korarbeidet.

Bildegalleri