Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Stavanger Kommunes Korps

Etablert/født: 1891

Stavanger Kommunes Korps er et brass band fra Stavanger.

Stavanger Kommunes Korps ble stiftet 12 februar 1891.
Domorganist Olaf Paulus laget da en "ordning af et kommunekorps (musikk) for Stavanger by på basis af det i repræsentantskabet bevilgede beløb kr. 1.000 og brændevinsbolagets før tilbudte kr. 400, tilsammen kr. 1.400 pr.aar"
Til korpset ble det engasjert 12 mann på såvel treblås- som messinginstrument og trommer. Korpset forpliktet seg den gang til å spille ved alle kirkelige høytidsdager, hver 17. mai "ved børnetoget og de voxnes tog, og hver anden søndag og onsdag om aftenen i sommermåndene, når veiret tillader det".
Dessuten fikk korpset det eksklusive verv å spille "til fester for ansattede af kommunen" mot en godtgjørelse av 1 krone timen pr. mann, og 2 kroner for instruktøren.
Kommunen forpliktet seg til å besørge gratis oppvarmet og utstyrt øvingslokal for korpset.
Korpset var levedyktig fram til andre verdenskrig.

25 januar 1980 ble korpset gjenstiftet
Da under navnet Stavanger Kommunes husorkester - brassband gruppen. Også den gang med 12 interesserte, alle ansatt i Stavanger kommune. Etter hvert økte medlemstallet til 15 medlemmer, samt dirigenten og formann var Dagfinn Løhre. Kommunalutvalget bevilget kr. 20.000 som midlertidig etableringsstøtte, og iløpet av det første året økte medlemstallet til 20. Korpset var fremdeles et typisk husorkester, med spilleoppdrag for de ansatte i kommunen og ved sykehjem.

I løpet av 1982 økte medlemstallet til 30 musikere. Korpset hadde nå fått en god, stabil besetning og det første styret for korpset ble valgt med Ernst Meihack og dirigent Dagfinn Løhre i spissen.

17 mai 1983 deltok korpset for første gang i folketoget. Verdt å merke seg er at korpsets opprinnelige fane fra 1891 enda er i bruk.

Lenker

Kilder

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙