Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Prosjekt av gitarist Roy Henning Snyen fra Karmøy og hans kone.

Tett På består av Beate Kronen, sopran og Roy Henning Snyen, gitar. De er gift, kjenner hverandre godt, og er vant til å musisere Tett På!
Å musisere krever at man kan gi og ta imot hverandres musikalske signaler. Det er da den gode «timingen» oppstår som er en viktig faktor for det «perfekte» musikalske resultatet. Oppfattelsen av dette «perfekte» resultatet vil naturligvis alltid være en helt subjektiv vurdering, men når musikerne er enige seg imellom er det et godt utgangspunkt for deres tolkning.

Sammen har de laget et program de har kalt "Viser på klassisk vis". Programmet setter fokus på viser fra ulike deler av verden, og der den musikalske innpakningen er hentet både fra den klassiske musikktradisjonen og fra ulike lands tradisjonelle vise-genre. Det musikalske fokuset deres er alltid på å få frem stemningen og uttrykket i sangene, uansett hvor sangene kommer fra og hvilken genre de er hentet fra. Da håper vi opplevelsen for den som hører på blir sterkere og kontakten mellom utøverne og publikum vil oppleves som «Tett på».

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙