Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Thomas Lønning er lyddesigner og multi-tekniker fra Sandnes,som har bred erfaring med kunst og kultur.

Som fast innleid tekniker for Sandnes kunst- og kulturhus har Thomas Lønning jobbet med hundrevis av forestillinger både innenfor institusjonene, samt i det frie feltet. Han har høy teknisk kompetanse og erfaring og behersker både lyd, lys og video.

I løpet av sine femten år i bransjen har Lønning vært en del av det kunstneriske teamet rundt forestillinger med blant annet dybwikdans, Kompani Haugesund, Stian Danielsen og Erikk McKenzie. Han har også vært engasjert som lyddesigner ved flere store oppsetninger, blant annet musikalene Billy Elliot og Annie.

I 2019 og 2020 var Lønning engasjert som videodesigner ved Rogaland teater på produksjonene «Pang» og teaterkonserten om Tønes hvor han hadde hovedansvar for forestillingenes videodesign.

Kilder

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙