Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

.Torkell Mauland var lærer, lokalhistoriker, folkeminnesamler (blant annet musikk) , statsstipendiat og kirkesanger fra Time.

Mauland var bondesønn og odelsgutt. Han valgte likevel lærerutdannelse som livsvei. Han gikk som 14-åring, nylig komfirmert, på lærerskole hos Velle Vellesen, og var deretter lærer i hjembygda i tre år. I denne tiden hadde han Arne Garborg som elev. Han gikk på Holt seminar 1867-69, og arbeidet siden som lærer i Høyland, i Stavanger og fra 1875–1891 som rektor ved den flyttende amtsskolen i Ryfylke. Han var lærer ved Klæbu seminar et år, deretter lærer i Aure 1892-97 og deretter i Oslo.

Han bosatte seg i 1912 i Asker, og sluttet som lærer for å arbeide med lokalhistorie. Han hadde fra 1914 statsstipend til dette arbeidet. Han arbeidet mye i Riksarkivet med materiale fra Rogaland, og utga i 1911 boka Trolldom om hekseprosesser i fylket. Han skrev også slektshistorie, blant annet om Garborgs slekt i Syn og Segn 1911. Etter hans død ble tre bind folkeminne fra Ryfylke utgitt av Norsk Folkeminnelag: Folkeminne fraa Rogaland I-III (1928–35).Han gjorde nedtegninger av flere folketoner og stubber.

Mauland var vararepresentant til Stortinget for Venstre 1886-88. Han satt i styret for Det Norske Samlaget 1906-1916 og deltok aktivt som kirkesanger ved de nynorske gudstjenestene i Oslo 1903-1921.

Kilder

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙