Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Syng med oss om Jesus

Type: Kassett
Utgitt: 1983
Utgiver: Lynor
BESTILL FRA BIBLIOTEKET

Spor

 1. Barnevennen Jesus (Lynor 158
 2. 1983) Innhold side A: Jesus han sier
 3. Del med andre
 4. O halleluja
 5. Jeg kan ikke hva du kan
 6. To små fisker og fem små brød
 7. Villig kommer dit folk
 8. Veien jeg er
 9. Bestevennen Jesus
 10. Med Jesus i båten
 11. Langt borte i Jerusalem
 12. Innhold side B: Tenk hvor mye han har gjort
 13. Måne og sol
 14. Vi priser deg Gud
 15. Bi på herren
 16. Tilgi
 17. Hei
 18. vet du
 19. Jesus vi priser deg
 20. Herren er den som vokter meg
 21. Lær meg å be
 22. Jeg tegner et kors
 23. Unge røster synger Innhold (Lynor 140
 24. 1977) side A: Gå millioner venter
 25. Han har kastet alle mine synder
 26. Det er så mange barn på jord
 27. Hvor godt det er
 28. Jeg løfter øyet
 29. Be til din Gud
 30. Å
 31. ungdom gå inn i Guds rike
 32. Tenn meg Jesus
 33. Her nedanfrå jorda Innhold side B: Når Jesus meg kaller
 34. Jesus er min hyrde
 35. Hva er vel lyset
 36. Juble hver sjel
 37. Når jeg ser din himmel
 38. Jesus hver dag den samme
 39. Påskesong
 40. Hvem kan lære meg
 41. Med Jesus i familien Innhold (Lynor 167
 42. 1983) side A: Stuemedley
 43. Hvem har skapt alle blomstene
 44. Med Jesus i familien
 45. Bygge Guds rike
 46. Jesus kom inn
 47. Tenk om jeg hadde fått være med
 48. Jag tycker om Jesus
 49. Kan du si meg hvem jeg er?
 50. Jeg har fått hender å klappe med
 51. For meg er livet Kristus
 52. Innhold side B: Er du veldig glad og vet det
 53. Medley Gud du er her
 54. Jeg er liten men jeg vil
 55. Dine hender er fulle av blomster
 56. Sol og måne
 57. Legg det alt i Jesu hender
 58. Medley min båt er så liten
 59. Ingen er så trygg i fare
 60. På Golgata hang det et kors
 61. Jeg er trygg hos deg
 62. Gerhard og barna synger mer om Jesus (LYKA 552
 63. 1983) Innhold side A: Jeg marsjerer så fri og glad
 64. Sant sant sant
 65. Min b-i-b-e-l
 66. På Golgata han led
 67. Dei bar fram born til Jesus
 68. Midt i en ørkensand
 69. Det er noe ved det navn Jesus
 70. Hvordan kom Moses over Rødehavet
 71. Jesus stiller stormen
 72. Jesus elsker alle barna
 73. Jeg folder mine hender små
 74. Innhold side B: Hør fuglene i skogen
 75. Nå stiger solen på himmelen
 76. Hvor er billetten
 77. Gud som har oss småbarn kjær
 78. Gud han skapte alle stjernene
 79. Såret for meg
 80. Han har kastet alle mine synder
 81. Jesu lille lam jeg er
 82. Vesle fuglen fri og glad
 83. Jesus er med meg alle dager
 84. Nå lukker seg mitt øye
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙