Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Egersund Amatørorkester

Etablert/født: 1942
Virksom: 1942 -1949

Egersund Amatørorkester ble stiftet tidlig i 1942, og holdt nærmere 50 konserter i løpet av sin levetid.

Egersund Amatørorkester var et kjærkomment tilbud i en tid hvor det var fattig med kultur. Orkesteret ble ledet av den danske legen Harald G. Randlev. Øvingene ble holdt i hans hjem bak lukkede gardiner, hvor lytterne ofte sto utenfor. Radioer var det knapt med under krigsårene. Det led ingen nød økonomisk, siden det vanket støtte fra det offentlige. De kunne gjerne bidra med pengehjelp til lokale organisasjoner, som Røde Kors.

Medlemmene stammet fra lokale musikkorps, som ofte måtte ta i bruk andre instrumenter enn de spilte til vanlig. De kunne også ha gjester fra for eksempel Stavanger byorkester, som Oluf Øxnekvad og Georg Henriksen.

Amatørorkesteret spilte ofte for fullstappede saler. Gjerne kunne konsertsteder som kinoen og kirken være altfor små. Orkesteret var også populære blant tyske offiserer, bare de ikke ble for patriotiske.
Trygve Hansen overtok dirigentrollen etter Randlev. Karsten Andersen, som var Stavangerdirigent, ledet også orkesteret under tilstelninger ved Festiviteten.

Egersund Amatørorkester var aktive i 7 år, og holdt 49 konserter.

Medlemmer var:
Trygve Hansen-førstefiolin
Alf Østebrøt – cello
Arild Svendsen-førstefiolin
Wiggo Berg-Iversen-førstefiolin
Karl Jensen-førstefiolin
Jørgen Jørgensen-kontrabass
Ragnvald Rasmussen-bratsj
Ruth Randlev-cello
Erling Gitlesen-basun
Brynjulf Kielland-trompet
Ivar Skogen-waldhorn
Karl Johan Tollefsen-klarinett
Karl Johan Svendsen-andrefiolin
Lauritz Nygård-obo
Claus A. Feyling-bratsj
Andreas Larsen-slagverk
Astri Engebakken-piano
Sigurd Jensen-andrefiolin
Herman Svanæs

Hans J. Hansen- fløyte

Kilder

Dalane Tidene