Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Ingarth Rojahn var en organist,lærer, dirigent og komponist, født i Kristiansand.Han kom til Haugesund i 1901 som organist for Vår Frelsers kirke.

Ingarths første læremester var hans far, den tyske musikeren August Ferdinand Rojahn, som var domorganist ved Kristiansand kirke. Storebroren Ferdinand underviste ham i musikkhistorie og harmonilære. Han studerte så sang og orgel ved musikkonservatoriet i Oslo. Deretter gikk ferden videre til Stockholm for å studere cello. Musikkstudiene ble fullført i Berlin.Han kunne traktere alt fra tangent til stryke og blåseinstrumenter.

Etter opphold i Grimstad og Bergen, kom Ingarth Rojahn til Haugesund i 1901, ved innvielsen av Vår Frelsers Kirke. At en så velutdannet og energisk person valgte å slå ned i Haugesund, var en uvurderlig styrke for byen kulturliv, med kona Magnhild ved sin side.

Sammen med stillingen som kirkens organist fungerte Rojahn ellers som sanglærer ved Middelskolen, samt drev med privat musikkundervisning. Selv etter å bli tvunget til å pensjonere seg som organist i 1937, ble han som lærer ved Den Høiere Skole i to år til. Da var han nådd 70 år.

Ingarth Rojahn var en bærebjelke innen Haugesunds musikkmiljø. I 1902 sørget han for at det første elevorkesteret kom på plass. Deretter ble han dirigent for en rekke kor, orkestre og musikkorps. Deriblant Mandskoret av 1914 og Haugesund janitsjarorkester.

Rojahn var også komponist. «Haugesundssangen» (Ser du havet vest der ut), som ble skrevet av Lauritz Halvorsen i anledning byens 25 års-jubileum, ble de første åre fremført til nasjonalsangens toner. I 1903 ba tekstforfatteren organist/sanglærer Rojahn om å lag en ny melodi. Dagen etter var den klar. 17. mai dette året ble den for første gang fremført med nye noter. Dette ble kjærkomment mottatt, og er Ingarth Rojahns mest kjente komposisjon. Han ble ikke spesielt bemidlet for dette, men det ble gjort opp for med heder.

1946 ble Ingarth Rojahn tildelt kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats innen Haugesunds musikkliv. Han døde 23. desember 1956, 87 år gammel.

17. mai 1969 fikk Ingarth Rojahn sitt minnesmerke i for av et relieff.

Bildegalleri