Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Mandskoret av 1914 har bidratt til Haugesunds kulturliv i over hundre år.Koret har arrangert og deltatt på utrolig mange konserter, korstevner og ikke minst reiser i innland og utland.

Mannssangen i Haugesund hadde sin første spede begynnelse i 1867, men det var først etter århundreskifte at utviklingen innen korbevegelsen skjøt fart. I forbindelse med Landsangerstevne i Kristiania i 1914 ble det dannet et eget «Kristianiakor». På bilder av Kristianiakoret finner vi flere av stifterne av Mandskoret, og det var vel her ideen om et eget «Mandskoret av 1914″ ble tent.

9. september 1914

Den 9 september 1914 ble koret stiftet på skreddermester Carl J. Duelands verksted i Haraldsgata 111. Mandskoret fikk med seg en av landets fremste kordirigenter, senere kantor i Bergen,L. Heggen som dirigent og instruktør.Den første øvelsen var 23 september 1914,med 11 engasjerte sangere.

Første verdenskrig
De første årene for Mandskoret var vanskelige.

1914 var også året for utbruddet av første verdenskrig (1914-18), og man hadde vansker med å få gjennomført korøvinger. Blant annet på grunn av at flere av korets medlemmer var kalt ut til nøytralitetsvakt.

Korets første konsert var en julekonsert som ble holdt 17. desember 1916, hvor koret hadde kirkekonsert i Vår Frelser kirke. Allerede her viser også koret sitt sosiale engasjement som det har holdt på siden. Inntektene av den første konserten gikk i sin helhet til «Fattigpleien i Haugesund«.

Mandskoret på tur

Det sosiale fellesskapet har alltid vært høyt verdsatt i Mandskoret. Allerede i 1916 hadde koret sin første kortur, som gikk til Sundal i Mauranger (Kvinnherad) pinsen 1916.

Landssangerstevne 1926

Det 10. Landssangerstevnet ble arrangert i Bergen, pinsen 1926.Det var samlet i alt 2.500 sangere fra hele landet på Landssangerstevnet. Mandskoret deltok sammen med Haugesund Sangerforbund.Det var med stor glede for stevneledelse og sangerne at H.M. Kong Haakon deltok på stevnet.3.pinsedag ble stevnet avsluttet med stort fellesnummer med alle sangerne, med blant annet «Sangerhilsen«, «Landkjenning» og «Sigurd Jorsalfar-sange».

Sangerluer i 1926
Sangerluene var en viktig del av antrekket til et mannskor.I 1926 kostet Sangerlue med merke 14.- kr.

Det Vestlandske Sangerstevne
Det var først etter krigen at man kom skikkelig i gang med koret, og allerede i 1920 var koret med å arrangerte det første «Vestlandske Sangerstevne». Et sangerstevne som fikk stor betydning for aktiviteten i koret utover 1920 tallet.

Sangerstevnet var en stor suksess, men økonomisk var det en fiasko med 15.000.- i underskudd. Sangerne i Mandskoret påtok seg gjelden og arbeidet over flere år for å dekke «Æresgjelden». Mandskoret klarte først å betale gjelden etter 5 år med markedsdager og Kabareten «Den gyldne lyre».

Mandskoret til Rosendal i 1922

Mandskoret av 1914 har allerede helt fra starten tatt godt vare på den sosiale siden og fellesskapet i koret.

Mandskorets gjeld etter Vestlandske sangerstevne var i 1920 på 15.000.- Dette utgjør i 2010 kroner ca. 250.000.- (Sammenligner man gjelden i forhold til en gjennomsnitt industriarbeider lønn fra 1920 til 2010 – utgjør dette et betydelig større beløp, opp mot 2.000.000.-)Ikke rart man brukte 5 år på å dekke dette. Man kan undres på hvordan de klarte å få til et så stort underskudd.

Den gyldne lyre
For å dekke det store underskuddet etter det første Vestlandske sangerstevne arrangerte Mandskoret av 1914 årlige markedsdager med kabareter i årene 1921-26, «Den gyldne lyre». «Lyren» var fra første stund en gedigen publikumssuksess.

Kabaret «Den gyldne lyre»
«Den gyldne lyre» var en markedsuke hvor det ble satt opp en rekke kabareter.Sang og musikk, revyer, dansere, prolog, restaurant, «negerkor», elefanten Dumbo, skuespill.Den første kabareten i «Den gyldne lyre» hadde åpning i Festiviteten 26. februar 1921.

Mandskoret og Haugesundsrevyen i 1949
Mandskoret og korets medlemmer har gjort seg bemerket i Haugesundsrevyen ved mange anledninger. «Herrebaletten» var med i «Smil over byen» i 1949. Revyen var satt opp av Gilbert Helgeland, og overskuddet fra revyen gikk til Mandskorets Amerikaturne.

Mandskorets orden «Den gyldne lyre»

«Den gyldne lyre» fortsatte i Mandskoret etter kabaretperioden, men nå som korets orden.«For å belønne fortjenester for særlig utvist flid og interesse for korets beste».

Den gyldne lyre 1a
Ordenen hadde egne hedersbevisninger og var en del av korets sosiale liv.Ordenen ble innstiftet 30 oktober 1923, og døde stille ut på 1990 tallet.

Ordenen hadde tre grader;
1 grad. Storkors
2 grad. Kommandør
3 grad. Ridder

Landssangerstevne 1935

Landssangerstevnet ble arrangert i Oslo, pinsen 1935.Det ble en lang reise. Først med «Stavangerfjord» som for anledningen la til i Haugesund, kun for å ta med seg sangere. Bergensbanen over til Oslo. Retur med Bergensbanen og «Karmsund» hjem til Haugesund.

Mandskoret 30 år, 1944

Verdenskrigen er kanskje den perioden i korets historie hvor koret har hatt den største oppslutningen. Myndighetene la store begrensninger på foreningslivet i byen i krigsårene, men Mandskoret var tillatt. Det var få konserter, men korets øvinger var uhyre populære og medlemstallet var på topp. Fem av korets medlemmer ble satt i krigsfangenskap under krigen Tharaldsen, Brekke, Eide Parr, Krogh og Andreassen.

Amerikaturnèen 1949

Tanken om en Amerikaturnè ble tatt opp av korets formann Henry Olsen i 1947. Tidene i Norge var ikke de helt beste. Krigen 1940-45 hadde satt sterke spor også i Haugesund og det var feks. fremdeles rasjonering på mange varer. Men forslaget om en Amerikatur fikk en varm mottakelse i koret, og 17. september 1949 la 47 korister ut på sitt livs reise til det forlokkede land. Mandskorets Amerikatur var en stor begivenhet i Haugesund med store oppslag i byens aviser og Mandskoret laget egen bok.

Før avreisen til USA ble det gjort opptak av Mandskoret sammen med en av korets solister på turneen, Gunnar Sandvold fra Stavanger .På minne cd’en som ble utgitt i 1999 er det med en sang med Mandskoret av 1914, «Når fjordene blåner».Opptaket er gjort på lakkplate i 1949.

Mandskoret, 1950 tallet
1950 årene ble på mange måter preget av Amerikaturnèen. Koret hadde et høyt musikalskt nivå, det var god oppslutning om koret med mange medlemmer. Koret hadde fått mye publisitet for sin Amerikaturnè, det var konserter i innland og utland, og Mandskoret sang hele ni ganger i NRK.

Koret representerte Norges Landssangerforbund ved Sangebundesfestes i Wien 1958. Mandskoret av 1914 deltok med særnumre på landssangerstevne i Bergen i 1956, og ved Sangerfestivalen i Stavanger i 1960 tok koret 1. pris for Mannskor.

Mandskoret, 1960 tallet
Utover 1960 årene minsket oppslutningen om korbevegelsen. Samfunnet var i endring og det var en oppblomstring av fritidsaktiviteter av alle slag.Det ble nedgang i antall medlemmer og gjennomsnitts-alderen gikk oppover. Koret hadde ikke de store representasjonsoppgavene som tidligere, men var allikevel aktivt med konserter, stevner, korturer og selvsagt jubileer.I 1963 kjøpte de sitt eget Sangerhus i sentrum av Haugesund, Kirkegt.194.Koret feiret 50 års jubileumet i 1964 med egen Jubileumskonsert.

Mandskoret, 1970 tallet
På 70 tallet ble det arrangert Vise og Lyrikk festivaler i Haugesund. Flere nye forandringer gjorde at det å synge i kor er ikke lenger var så populært. Mandskoret fylte 60 år i 1974, og Landssangerforbundet åpnes for damekor, blandakor og barnekor, tidligere var dette forbeholdt mannskor.65 års Jubileet ble markert med matiné i den nye Edda kino som stod ferdig i 1978.

Mandskoret, 1980 tallet

I 1981 brant Mandskorets fremste konsertlokale, Festiviteten, ned til grunnen.De hadde 70 års jubileum i 1984.I 1989 døde deres mangeårige dirigent Gerhard Enerstvedt brått, og koret 75 års jubileum blir utsatt til høsten. Men etterhvert ble jubileet behørig markert med sangerfest på sangerhuset i Kirkegata.Koret hadde i en periode vansker med å få ny dirigent, men fant til slutt Tore Martinsen .

Mandskoret, 1990 tallet
Sommeren 1997 var det klart for Tysklandstur og Moseldalen. Det store målet med reisen var operetten Zeltinger Himmelreich.

Mandskoret, 2000 tallet

Mandskoret feiret sitt 90 års jubileum med konsert i Udland kirke sammen med Bytunet Antkvariske Jazzensemble og koret Gassensemblet. I forbindelse med denne ble det også laget en jubileums-cd.

Mandskoret,2010 tallet

Sussanne Helgeland ble bandets nye dirigent i 2013.Mandskoret av 1914 markerte sitt 100 års jubileum i 2014 med korsang.Koret hadde et imponerende høyt aktivitetsnivå og konserter og opptredener stod nærmest i kø.

Medlemmer og dirigenter:

Mathias Folgerø, Ingarth Rojahn, Ole Malmin, Eigil Krogh, Gerhard Enerstvedt, Øystein Berner Larsen (pianist), Johannes Lothe, Søren Nymann, Arne Nesheim, Jacob Nesheim, Paul Aakre

Bildegalleri

Lenker

Kilder

Hjemmeside /bilder og informasjon)

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙