Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Jæren Ungdomskor ble startet 1. november 1984.

Medlemmene rangerte fra starten av mellom 13 og 25 år. Målsettingen var å fylle hullet mellom skolekor og voksenkor, sånn at man kunne formidle gledene ved korsang til ungdommen.

Iniativtakerne var Kirsten M. Bjerga og Turid Barkvik. Bjerga ledet koret de første ti leveårene, så overtok Barkvik dirigentrollen i 1994. Majoriteten av medlemmene var fra Time, men noen stammet også fra andre steder på Jæren som Klepp, Nærbø og Sandnes. Disse var kun jenter. Blant annet Ann Kristin Sørvåg var med her.

Bildegalleri

Kilder

Jærbladet

Stavanger Aftenblad

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙