Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Jarle Obrestad

Virksom: 1970

Jarle har røtter tilbake til 70-tallet og bandet "Vind i gardhol". I tillegg har han vært innom både "Jærrock", "Goe kara", "Tritonus" og "Dei to".

Fra 1996 har Obrestad satt melodi til tekster av lokale forfattere og lyrikere, blandt annet til Arnt Birkedal, Gunnar Roalkvam og Helge Torvund. Han har gitt ut litt musikk for egen regning og håper å få råd til å gi ut mer av det materialet han sitter inne med.

Låten han har valgt ut til Talentlokalen heter "Lys i ein kvardag".

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙