Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Joakim Tønnesen var en skomaker, revyartist, skuespiller og visesanger fra Stavanger.

Joakim Tønnesen var et hyppig brukt visesanger i Stavanger. Han fremførte gjerne sanger av den humoristiske sorten. Han hadde en kraftfull stemme fulgt av stort humør. Joakim var med i arbeiderbevegelsen , hvor hans sangtalent ble godt benyttet innen tilstelninger både innen og utenbys.

Joakim ble beskrevet som svært allsidig, med et repertoar som strakte seg fra krevende romanser til mest groteske negerviser(som det stod i Rogalands Avis i 1961)

Tønnesen var også revyartist under markedsukene ved Folkets Hus sammen med blant annet Samuel Næsheim, Ole Erga og Ingvald Nordby (de to sistnevnte assisterte gjerne Tønnesen som refrengsangere). Han be sett på som en svært dyktig skuespiller og instruktør.

Tønnesen holdt konserter akkompagnert av organist Oluf Johnsen.

Joakim var med å danne sangforeningen Norden, hvor han i mange år var styremedlem. Tønnesen døde i 1927, 52 år gammel. Stavanger hadde mistet sin storsanger.

Kilder

1ste Mai

Rogalands avis

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙