Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Katharinus Middelthon (noen steder skrevet som Katarinus,Katrinus, Kathrinus, Catharinus) fra Stavanger var en av drivkreftene i Egersunds kulturliv på sent 1800/tidlig 1900-tall.

Katharinus Middelthon kom til Egersund da han var 25år gammel. Han hadde på dette tidspunktet studert sang, musikk og økonomi i Leipzig. Han var kasserer i fajansefabrikken fra 1889 til 1906, og deretter disponent frem til 1929. Men det er for musikken og teatermiljøet han huskes best.

Katharinus ledet Egersunds Mandssangforening fra starten og nærmere 40 år fremover. I 1904 dirigerte han et dyktig damekor, som dessverre ikke fikk lang levetid. I 1911 dannet han Egersunds første guttemusikkorps. Han fikk flere æresbemerkelser for sinn innsats innen det lokale musikklivet. Da Middelthon var æresdirigent for felleskoret under et sangerstevne i Elverhøi i 1936, fikk han tildelt en laubærkrans , plassert over sine skuldre.

I 1920-årene dannet han Middelthons orkester., som ble ofte brukt som underholdning for veldedighetsarrangementer.Øvelsene ble holdt i Katrinus sitt hjem, hvor musikerne gikk fra med rike og gode minner.

Like etter Katharinus kom til Egersund, fikk han sammen med flere andre rigget til en scene ved jernbanens godshus. Det ble satt i gang et lite skuespill, som ble spiren til Den Musikalsk – Dramatiske Forening. De ble i starten instruert av byens eneste profesjonelle skuespiller, Hjalmar Hammer. Katharinus Middelthon fungerte både som skuespiller , sanger og musiker (pianist) her. Energisk som han var, dannet han orkestre, damekor og blandet kor innen dette miljøet. Hans musikalske begavelse beundret mange.

I 1907 bygde Katharinus sitt landet på Egeland , hvor han etter hvert trakk seg tilbake. Middelthon sa ved sin 80 årsdag at her ville han leve og dø. Å forlate denne verden så han på som naturlig og harmonisk. Noe etter gjorde han nettopp dette.

Med sin ruvende fysikk, ble Katharinus i en periode sett på som Egersunds største mann. Men han var like gigantisk når det kom til musikk, revy og teater. En viktig person på alle slags måter. Han var bror av Allert Middelthon, som var en viktig del av musikklivet i Stavanger.

Bildegalleri

Kilder

Okka by : Egersund 1880-1965-Harald Hamre