Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Ole Malmin (1867-1948)

Etablert/født: 1867

Ole Malmin var journalist og redaksjonssekretær i Haugesunds Avis, og meget aktiv i byens kulturliv. Han var bl.a. med og starte Haugesund byselskap, Haugesund turistforening og Haugesund sangerforbund. Han ble kjent for sitt lidenskapelige arbeid innen utviklingen av Haugesunds sang og musikkliv.

Ole Malmin var blant stifterne av Haugesund Sangerforbund (Haugesunds bykor også omtalt som «Kristianiakoret») og Mandskoret av 1914 (som han ledet 1914 – 1924). Han har blitt omtalt som mannssangens far i Haugesund, og ble gjort til æresmedlem i begge korene. Han var iniativtaker til det første vestlandske sangerstevne som ble holdt 1920 i Haugesund. Han var den første dirigenten til Arbeiderpartiets Mannskor og leder for K.F.U.K s kor. Han var et medlem av Bergstrøms orkester. Også gjennom presseomtaler styrket Malmin byens musikkliv.

I forbindelse med sin 80-årsdag i 1947 mottok Malmin Norges Landssangerforbund hederstegn i gull for sin tro tjeneste innen mannsangen. Samtidig ble han utnevnt til første æresmedlem av Haugesunds presseforening. Ole Malmin døde 6.oktober året etter.

Bildegalleri

Kilder

http://mandskoret1914.no/category/stifterne-av-mandskoret/

Kim var det?- Tor Inge Vormedal

Haugesunds sang og musikkliv-Dybdahl-Henriksen, H.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙