Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Fiolinist/komponist Per Reidarson fra Grimstad var en stor drivkraft for Stavangers musikkliv i perioden 1917 til 1919. Selv om han var svært dyktig, ble det kontroverser.

Per Reidarson overtok Georg Washington Magnus stilling som kapellmester ved Stavanger Faste Scenes teaterorkester. Siden dette var svært tilknyttet til Stavanger byorkester, sa Reidarson seg villig til å ta rollen som sjefsdirigent her. Med dette ble han fort en ressurs for Stavanger som musikkby. Reidarson gjorde mye av arbeidet som utviklet byorkesteret på vei til å bli profesjonelt. Han var også aktiv som musikkanmelder i “Stavangeren”, og kjent for sin klare tale. Blant annet skal den anerkjente pianisten Sergei Rachmaninoffs konsert ved Bjergsted i 1918 ikke falt i smak.

Kjemien mellom Per Reidarson og orkestermedlemmene skulle etter hvert å surne. Under 17 mai konserten i 1919 utviklet det seg til at orkesteret nektet å spille en tone da Reidarson løftet taktstokken. Teppet ble senket, og dirigenten forlot plassen.

Grunnlaget for streiken var at Per Reidarson hadde etter lang tids uenigheter med orkesteret og overhøvlet en fiolinist på det groveste. Orkesteret hadde ga beskjed om at de ikke ville spille under hans ledelse uten en beklagelse, samt foreslo at konsertmester Bjarne Brustad skulle ta dirigentplassen. Lederen L .W Hansen ga budskapet videre, men Reidarson nektet å gi etter. Han mente at orkesteret og musikerforbundet hadde utviklet seg i en ”syndikalistisk retning”.

Musikerne mente på sin side at Reidarsons opptreden og anklager om manglende musikalske kvaliteter innad orkesteret gjorde ham umulig å jobbe med. Han skal ha krenket hele orkesteret og flere enkeltmedlemmer gjentatte ganger. De sa dog at en unnskyldning fra Per Reidarson hadde ført til at streiken kunne blitt unngått

Konflikten fortsatte i pressen, hvor Per Reidarson gikk hardt ut mot konsertmesterne Bjarne Brustad og Dahlstrøm. Brustad svarte på høflig vis og beklaget situasjonen som var oppstått. Men det lå mellom linjene at han mente at dirigenten var selv skyld i problemene.

Per Reidarson forlot stillingen, og ble erstattet av Carl Maria Artz. Reidarson gikk senere flere kontroverser i møte grunnet sin tilknytning til Nasjonal Samling.

Bildegalleri

Kilder

Wikipedia

Rogalands Avis

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙