Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

EDB-Klubben er ein serie med konsertar og verkstad for båe dei røynde og nyfikne innan elektroniske instrument med fokus på modulære og semimodulære syntar.

Korte trekk verte det samankomst for å utforska samspelet mellom elektroniske instrument ved hjelp av grafisk notasjon og ljos.

EDB-Klubben er John Derek Bishop, Jens Borge, Jørgen Træen og Adrian Tvedten og verket dei jobbar med heiter «driddling og andre krusedullar på papir» av Jens Borge.

Det vil bli presentasjon og innføring i båe kunstnerskap og arbeidsmateriell med Jørgen Træen før konserten! Jørgen er ein framifrå kunstnar og har gjennom sitt virke som produsent vært med å definera ljoden av norsk pop og rock sidan tidleg 2000-talet.

Klubben er open for alle som ynskjer å bli medlem og det er gratis inngang.

Arrangør: nyMusikk Stavanger og Tou.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙