Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Sigurd Tang Wa var en kunstnerisk personlighet på flere plan, blant annet musikk.

Sigurd Tang Wa var halvt kinesisk, faren slo seg ned i Stavanger etter et skipsforlis. Sigurd utmerket seg tidlig som trommeslager og plakattegner i Barnelaget. Han ble senere aktivt interessert i arbeiderbevegelsen og avholdslaget Frisinn, hvor han spilte og sang til festlige begivenheter. Han drev også mye teaterarbeid her. Han hadde et nært vennskap til Dagfin Ommundsen (Rimestad). Han drev reklamebyrået LTT sammen med Tørres Tendeland og svogeren Finn Larsen (kjent som dikteren Progresano)

Under krigen ble Tang Wa arrestert for illegal virksomhet, og sendt til Sachsenhausen i 1942, deretter ble det Nach -Weiler leiren i Frankrike. Selv om dette var fryktelig, mistet Sigurd aldri pågangsmotet. Da han ble reddet av de hvite bussene var han på en tysk leir, febersyk. Han ble sendt til dødsleirene grunnet sin etniske bakgrunn

Da krigen var vel over, fortsatte Sigurd å utvikle seg kunstnerisk, innen kunstvev og fotografi. Hans kone, Eli (født Myge), ble syk like etter han var kommet hjem.Hun hadde sittet på Grini. Og Sigurd var ikke dårligere enn at han fungerte som underholder for de andre på sykehjemmet, mens han viste omsorg for sin kone.

Sigurd Tang Wa fikk arbeiderbevegelsens kulturpris i 1994. Han døde året etter, 86 år gammel. Dette var et stort tap av et varmt menneske.

Sigurd var far til den kjente Stavangertrubaduren og kunstneren Svein Tang Wa, samt bestefar til Silje Molvær.

Bildegalleri

Kilder

Stavanger Aftenblad

Rogalands Avis

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙