Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Casper Carlsen stammet fra en hyggelig periode i Rogalands musikkliv.

Carlsen var fra en tid før radio og det ble spilt musikk til stumfilm. Han var fra den samme garde som Olaf Paulus, Ludvig von Moltke , tamburmajor Johan Mortensen, Franz Dørr og Oluf Gundersen med flere. Carlsen spilte både i musikerforeningen og orkesterforeningen, i en viktig rolle som Paulus’ høyre hånd. At alt skulle være praktisk klart til øvinger og konserter stod på ham. Men fremfor alt, så var Caspers kornettspill aldeles glimrende, med fine og varme toner.

Som notebas, plasserte han heftene til overs på tomme plasser, og gikk under spilling rundt for å “erstatte” de manglende instrumentene med sine egne toner. Det var ikke rart at dirigent Paulus satte så pris på denne tusenkunstneren, for dette fungerte utmerket. En gang da det kom noen underlige lyder fra kornetten, måtte Paulus bryte av for å spørre hva i all verden Carlsen spilte nå. Svaret var “Harpestemmen”. Han tjente også under Georg Washington Magnus.

Carlsen bodde flere steder i Rogaland, og endte sine dager i Sauda. Han kom fra Stavanger, og sang da i St. Petris guttekor. I 1886 ble han med i militærmusikken på Madlamoen. Han ble innen regimentets musikkgarde til 1915. Han startet Sverre Sigurdssons musikkorps i Sandnes, og dirigerte dette i flere år. Carlsen ga også sine krefter til Stavanger Total Avholdsforenings orkester, som senere ble Aadvake. Han dirigerte også Egersund Musikkorps. På turer kunne Carlsen gjerne dra i gang en folkvise på bydgemål , lagt om til et langsomt tempo for humoristisk effekt.

Etter Carlsen ankom Sauda, startet han musikkorpset og sangforeningen Luren, som dirigent for begge to. Friluftsliv betydde også mye for ham, hvor også musikk sto i sentrum. Etter sin død, ble Casper Carlsen husket som et sympatisk menneske som betydde mye for musikklivet i Rogaland. Av yrke var Carlsen mekaniker.

Bildegalleri

Kilder

Stavanger Aftenblad

Dalane Tidene

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙