Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Organist og kantor Lars Heggen beriket musikklivet i Haugesund i løpet av sin periode i byen.

Lars Heggen var født i Ølen, som på dette tidspunktet lå i Sunnhordaland, men senere ble en del av Rogaland.

L. Heggen hadde vært handelsbetjent i Haugesund i løpet av 1890 årene, før han tok musikkutdannelse i Oslo og Stockholm. Heggen hadde sin konsertdebut 1902 i Vår Frelsers kirke i Haugesund. Han var deretter lenge organist i Mandal. Han hadde en tids permisjon for et Amerika opphold, og jobbet blant annet som organist i Brooklyn.

I 1912 vendte Heggen tilbake til Haugesund som konsulent i Landrogs orgelfabrikk, til Mandals store skuffelse for tap en gedigen musikalsk kraft. I Haugesund ledet L. Heggen Totalens sangkor, K.F.U.Ks kor, Indremisjonens sangkor, K.F.U.K og K.F.U.Ms felleskor, Mandskoret av 1914 ,Sangkvartetten Noreg, Heggens damekor, Heggens blandede kor, Musikkorpset Heimdal, Heggens orkester, Karmsund og Ryfylke Sangerforbund.
Heggen gledet musikkelskerne i Haugesund med flere konserter, gjerne assistert av sin kone.Han bidro gjerne gratis i veldedige sammenhenger.

L.Heggen drev sin egen musikkhandel og konsertbyrå i Haugesund fra 1915 til 1923. Det ble så overtatt av Georg Blom.

I 1922 ble L. Heggen ansatt ved Korskirken i Bergen, og forlot Haugesund ved inngangen av nyåret. Dette var sørgelig for byen, og de arrangerte en stor konsert til hans ære.

Heggen komponerte egne kantater og korsanger. Deriblant Julesang (Vår herre hvilte i krybben så trangt) og «Salige er de som hører Guds ord». Han fikk Kongens Fortjenestemedalje ved sin avgang i 1946. Sønnen Bodvar Heggen markerte seg også som musiker og komponist.

Kilder

Sang og musikkliv i Haugesund 1867-1945. 1- H. Dybdahl Henriksen

Kristen sang og musikk 1