Vi mistet tilkoblingen, vennligst vent mens vi forsøker å koble til på ny.
Rogalyd logo

Etter fru. Anna Paaske , fra Kongsberg,åpnet sin skole i Haugesund, ble det en stor framgang innen solosangere.

Fru. Anna Paaske kom til Haugesund i 1914, og åpnet sin sangskole november året etter.Hun hadde tilbrakt noe av barne og ungdomsårene på Vinsnes i Karmøy, og ble blant annet konfirmert her under Lars oftedal. Familien flyttet deretter til Kongsberg. Kunstneriske fru Paaske hadde i sin tid vært en meget kjent operasangerinne, som hadde gjestet i krevende roller ved en rekke scener i Skandinavia og Nord-Europa. I flere år var hun ansatt ved tyske teatre, samt hadde en periodes opphold som sanger i Sverige. Hun viste tidlig sin begavelse innen sang, og fikk en grundig utdannelse. Annas sterke musikalske sans og kunstneriske temperament, brakte henne langt karrieremessig.

I 1905 bosatte fru. Paaske seg i Bergen, og hadde et engagement bl.a. ved byens musikkakademi. Her skapte hennes energiske undervisning flere dyktige sangerinner.

Hennes sangskole i Haugesund trakk raskt til seg byens sanginteresserte damer og herrer. Allerede 5. mai 1916 ble det gjort klart at den neste måneden ville sanglærer fru Anna Paaske von Gerthe Axbergs elever holde en konsert i Turnhallen. Inntekten skulle gå til Sjømenns alderdomshjem. Denne ville by på deklamasjon og en fiolinkvintett. Noen av sangnumrene ville bli akkompagnert av piano, fiolin og orgelmusikk. Avslutningen skulle være en fredssang som hadde blitt tilsendt lærerinnen fra Zürich. Dette skulle fungere som en oppmuntring for elevene, samt vise hvor mye fru. Paaske hadde lært dem i løpet av den korte tiden. Fruen hadde slått rot i byen, så dette skulle bli en fast institusjon.

Et slikt arrangement var nytt i Haugesund, og vakte derfor stor interesse blant innbyggerne. Mange begeistrede fremmøte var til stede ved elevkonserten.

Denne begivenhet fikk omtale fra noen med undertegnelsen N.E.A. Der ble det skryt for å være umaterialistisk. Elevene fikk lovprisninger for sin sangrøst, og det ble undret på hvordan fru. Paaske hadde klart få dem så gode på slik kort tid.

Noen av hennes elever, fru Heggen og Georg Blom, assisterte Mannskoret av 1914 under en konsert ved Vår Frelsers kirke 17. desember 1916.

Fredag 29. juni 1917 arrangerte fru. Paaske nok en sangaften i Turnhallen, der flere av hennes beste elever skulle delta. Programmet var allsidig. En stor og oppmerksom tilhørerskare møte opp. Blant de som opptrådte var Gudrun Stange, Georg Blom, fru. Heggen, frk. Gustava Johannessen, frk. Sussi Ringen og hr. Sveen. Fru Paaske akkompagnerte alle sine elever på piano, og det var tydelig at hun kjente deres behov. Også denne konserten ble godt mottatt.

Søndag 24 mars. 1918 ga Paaskes elever en religiøs sangaften i Vår Frelsers kirke. De medvirkede var fru. Stange, frk. Stange, fru. Heggen, frk. Ringen og Christian Sveen. De hadde velvillig assistanse fra organist Ingarth Rojahn og fiolinist Anders Soland.

Anna Paaske instruerte sine elever i operapartier, med en ny metode som var oppfunnet av en sangpedagog i Dresden. Den gikk ut på at man skulle plassere tonen fremme i munnen, slik at den kunne synges uten anstrengelse selv i det høyeste sangregister. Tonene ville på den måten bæres klart og lett ut, sånn at selv den svakeste pianissimo ble klangfull i et stort lokale.

7. april 1919 lagde de en såkalt operaaften, i felleskap med pianist Frithjof Kristoffersen. Dette ble møtt med over middels interesse. Her deltok tre av hennes mest begavede elever: fru. Gabrielsen, Sussi Ringen og musikkforhandler Blom. De skulle fremføre sanger av flere verdenskjente komponister. Fru Paaske hadde nå drevet med sangundervisning i tre år, og det var bemerkelsesverdig hvor gode hennes studenter hadde blitt, siden de kun fikk øve på sin fritid.

30. november 1919 var det nok en gang dukket for elevsangaften i Vår Frelser Kirke. Organist Heggen oppfordret til stort fremmøte, slik at fru. Paaske fikk den respekten hun fortjente. Konserten ble vellykket, og flere av studentene fikk vist frem sine talenter.

For å kunne gi fru. Paaske en oppmuntring under en periode preget av sykdom, arrangerte elevene en konsert 17.mai 1920, under ledelse av organist L. Heggen. Dette hadde en viss suksess, men oppmøtet kunne ha vært bedre.

17. oktober 1920 ble det holdt en ny elevaften, igjen i Turnhallen. Igjen anmodet L. Heggen folk om å komme. Hun hadde gjort et helt underverker med sin allsidige veiledning. Undervisningen hadde skapt noen fremragende solosangere. Ergo fortjente hun den største oppmuntring og heder. Konserten ble bra utført, og et ganske godt oppmøte. Dette ble Anna Paaskes siste elevoppvisning.

Hun fortsatte en tid med sangundervisning, men måtte til slutt grunnet helsemessige årsaker helt oppgi skolen sin. I 1927 forærte hun Anders Solands musikkskole alle sine musikalier bestående av oratorier, operaer, arier, vaudeviller og sangspill, samt en del klaversoloer

Anna Paaske ble i Haugesund frem til sin død, 5. juli 1935. Hun er gravlagt ved Vestre Gravlund i Oslo.